Szybka wysyłka 24h

DARMOWE ZWROTY 365 DNI

Bezpieczne płatności

Program partnerski

Zapraszamy Cię do programu partnerskiego Księgi Barneja

Masz serwis tematyczny, prowadzisz bloga, kanał YouTube czy po prostu działasz w social media?

Zarabiaj w naszym programie afiliacyjnym!

Nasza oferta to prawie 11000 publikacji z wiedzą i doświadczeniem zawartym w szkoleniach, audiobookach, ebookach i książkach napisanych przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Stawiamy na treści wolnorynkowe, związane z rozwojem firmy, siebie i swojej przedsiębiorczości, wspierające niezależność i wolność finansową.

Wiemy, że regularne obcowanie z takimi treściami sprawia, że zaczynamy dostrzegać nowe możliwości, które motywują do zmiany, a tym samym do ciągłego rozwijania się i ulepszania swojego życia osobistego oraz finansowego. Dlatego chcemy pomóc innym w dotarciu do dobrych jakościowo książek, bogatych w porady różnych autorów związanych z biznesem, pracą dla samego siebie i edukacją finansową.

Teraz również Ty możesz być częścią naszej przedsiębiorczej idei!

Robert i Krzysztof - ambasadorzy Księgi Barneja

Jak zacząć zarabiać z nami?

Krok 1 - dołącz do nas

Krok 1 - dołączasz do naszego programu

załóż konto w naszym serwisie

krok 2 - linki afiliacyjne

Krok 2 - umieszczasz na stronie link afiliacyjny

Jak stworzyć link? Do dowolnego linku do naszego sklepu dodajesz wybrany przez Ciebie, identyfikujący Ciebie ID np:

https://ksiegibarneja.pl/zyj-z-najmu/?referral=TWOJ-ID

krok 3 - zarabiasz prowizję od sprzedaży

Krok 3 - zarabiasz prowizję od każdej sprzedaży

Masz dostęp do panelu gdzie sprawdzasz postępy swoich poleceń

Korzyści dla aktywnych Ambasadorów:

 • prowizja afiliacyjna w programie partnerskim Księgi Barneja w wysokości aż 7% wygenerowanego obrotu;
 • wcześniejsze informacje o zapowiedziach książkowych i premierach;
 • i inne bonusy zależne od aktywności.

Jako nasz partner masz dostęp do konta gdzie możesz na bieżąco śledzić:

 • swoje zarobki
 • jakie produkty kupili klienci
 • które z Twoich linków wygenerowały sprzedaż

 


   

 

Regulamin współpracy w programie afiliacyjnym Księgi Barneja (regulamin programu afiliacyjnego)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i korzystania z programu afiliacyjnego prowadzonego przez Organizatora w ramach jego przedsiębiorstwa, za pośrednictwem Księgarni internetowej “Księgi Barneja”.

2. Organizatorem jest KBOOKS Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa; NIP: 5252804597, REGON: 38465066, KRS: 0000809334.

3. Program afiliacyjny opiera się na współpracy Organizatora i Partnera w zakresie promocji produktów Organizatora w przestrzeni internetowej, przy wykorzystaniu linków afiliacyjnych.

4. Partner akceptuje Regulamin Programu z chwilą finalizowania procesu rejestracji, poprzez zaznaczenie checkboxu potwierdzającego zapoznanie się z brzmieniem Regulaminu i wyrażenie zgody na jego brzmienie.

5. Partner jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2. Definicje regulaminowe

1. Partner: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do Programu prowadzonego przez Organizatora, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Księgarnia: witryna internetowa o nazwie “Księgi Barneja” mieszcząca się pod adresem https://ksiegibarneja.pl/, której twórcą, właścicielem oraz operatorem jest KBOOKS Sp. z o. o.. Witryna obejmuje sklep internetowy oferujący literaturę specjalistyczną.

3. Program: program afiliacyjny umożliwiający Partnerom promowanie i polecanie publikacji dostępnych w Księgarni, za pomocą indywidualnie wygenerowanego linku, pozwalającego na późniejsze wyliczenie wartości zakupów dokonanych z polecenia Partnera, a następnie na obliczenie wynagrodzenia dla Partnera na zasadach wskazanych w dalszej części Regulaminu.

4. Formularz: kwestionariusz dostępny w Księgarni w zakładce “Program partnerski”, którego prawidłowe uzupełnienie umożliwia skuteczne przystąpienie do Programu.

5. Link afiliacyjny: link odsyłający dowolnego użytkownika przestrzeni internetowej do konkretnego produktu dostępnego w ofercie Organizatora; link może zostać wygenerowany przez Partnera i zawiera jego indywidualny kod identyfikujący.

§ 3. Korzystanie z Programu afiliacyjnego

1. Partner przystępuje do Programu przez sfinalizowanie procesu rejestracji z wykorzystaniem Formularza dostępnego na stronie Księgarni w zakładce “Program partnerski”.

2. Partner nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania w Formularzu: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego w celu umożliwienia realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w Programie.

3. Partner prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania w Formularzu pełnej nazwy swojej działalności, adresu siedziby, adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby), numeru NIP oraz numeru rachunku bankowego w celu umożliwienia realizacji przelewów zarobionych środków w związku z uczestnictwem w Programie.

4. Przetwarzanie danych wskazanych w ust. 2. oraz 3. następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach wskazanych w par. 6.

5. Przystąpienie do Programu jest darmowe.

6. Poprzez uczestnictwo w Programie, Partner uzyskuje na swoim koncie możliwość wygenerowania indywidualnego linku afiliacyjnego.

7. Na skutek przystąpienia do Programu, Partner uzyskuje wcześniejsze informacje o zapowiedziach książkowych i premierach.

8. Organizator stale monitoruje transakcje wykonywane w Księgarni przy użyciu linków afiliacyjnych, prowadzi odpowiednie statystyki, na podstawie których dokonuje późniejszego wyliczenia wynagrodzenia Partnera.

9. Z tytułu prowadzenia działań promujących działalność Organizatora, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zasadami wskazanymi w par. 4.

10. Organizator jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Partnera wynagrodzenia z tytułu prowadzonej przez niego działalności promocyjnej, zgodnie z zasadami wskazanymi w par. 4.

§ 4. Płatności

1. Partner za udostępnienie linku afiliacyjnego, który skutecznie doprowadził do zakupu, otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie (model CPS - ang. cost per sales; czyli procent od sprzedaży). 

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi 7% procent od obrotu wygenerowanego na Stronie za sprawą linku afiliacyjnego przypisanego do Partnera.

3. Organizator na podstawie prowadzonego przez siebie monitoringu strony i związanych z tym statystyk wykazuje na bieżąco na koncie Partnera wynik sprzedaży prowadzonej przez niego przy wykorzystaniu linków afiliacyjnych. Zależnie od uzyskanego wyniku, Organizator wylicza wynagrodzenie Partnera zgodnie z zasadą wskazaną w ust. 2 i przelewa środki na rachunek Partnera w ciągu 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5.

4. Wypłaty środków należnych z tytułu sprzedaży przez link afiliacyjny odbywają się wyłącznie przelewem na wskazane na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.

5. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży przez linki afiliacyjne jest wypłacane przelewem bankowym po przekroczeniu kwoty minimalnej 50 zł.

§ 5. Prawa własności intelektualnej

1. Partner jest upoważniony do wykorzystywania nazwy firmy reklamodawcy, marki, nazw produktów z oferty, znaków graficznych jak logo oraz zdjęć produktowych, w celach związanych z promocją i prezentacją, w związku z przekazywaniem odbiorcom Partnera linków afiliacyjnych.

2. Prowadząc działania związane z uczestnictwem w Programie i promocją działalności Organizatora, Partner zobowiązuje się do prezentowania treści z poszanowaniem praw własności intelektualnej (praw autorskich oraz praw własności przemysłowej) Organizatora jak i osób trzecich, kulturą osobistą oraz taktem, w sposób który nie będzie godził w dobre imię Organizatora.

§ 6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest KBOOKS Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa; NIP: 5252804597, REGON: 38465066, KRS: 0000809334.

2. Dane osobowe podane przez Partnera w związku z przystąpieniem do Programu  wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji współpracy związanej z afiliacją, z pełnym poszanowaniem standardów wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.

3. W celu dołączenia do Programu (poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza), Partner udostępnia następujące dane:

      a. obligatoryjnie:

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego

      b. fakultatywnie:

 • nazwa firmy
 • NIP

4. Partner udostępnia swoje  dane osobowe dobrowolnie, jednak w przypadku nieudostępnienia danych obligatoryjnych wymienionych w ust. 3 pkt a, Organizator może odmówić włączenia Partnera do Programu z uwagi na brak możliwości weryfikacji.

5. Partner, którego dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do:

      a. sprostowania
      b. usunięcia
      c. ograniczenia przetwarzania
      d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
      e. przenoszenia danych
      f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Ograniczenie przetwarzania przez Partnera, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową włączenia do Programu przez Organizatora.

7. Partner może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas uzupełniania Formularza przez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u.

8. Dane osobowe Partnera nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Partner będzie informowany o zmianach drogą mailową, na adres udostępniony w Formularzu. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, Partner powinien wyrazić swój sprzeciw drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres program@ksiegibarneja.pl w ciągu 30 dni. Na skutek skutecznie wyrażonego sprzeciwu, konto Partnera zostaje usunięte. W razie braku reakcji Partnera na komunikat o zmianie regulaminu, zostaje on domyślnie zaakceptowany po 30 dniach od przesłania komunikatu o zmianie przez Organizatora.

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

3. Powszechnym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl